|
|
Lån  


 

Barsel

Barsle betyder føde eller nedkomme.

Barselsorlov er det stykke tid efter fødslen hvor moderen holder fri fra sit sædvanlige arbejde, dels for at komme sig efter den fysisk belastende fødsel, dels for at tage sig af og amme det nyfødte barn. Hvor længe det er passende at holde barselsorlov har varieret med tidens politiske og sociale forhold.

Barselsorlov er en afgrænset tidsperiode efter en fødsel hvor oftest moderen, men også faderen kan holde fri fra sit sædvanlige arbejde, for kvindens vedkommende dels for at komme sig efter den fysisk belastende fødsel, dels for at tage sig af og amme det nyfødte barn. Hvor længe det er passende at holde barselsorlov har varieret med tidens politiske og sociale forhold.

Barselsorlov i Danmark

I dag har forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov i forbindelse med fødsel (jf. sygedagpengeloven, som blev vedtaget den 20. marts 2002).

Moderen har ret til at holde graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel. Den dag, hvor fødslen forventes at finde sted, medregnes i de fire uger. Moderen er dog berettiget til orlov og dermed dagpenge inden fireugersperioden før fødslen, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostrets.

Føder moderen før eller efter det forventede fødselstidspunkt, bliver graviditetsorloven henholdsvis kortere eller længere end de fire uger. Vælger man ikke at holde graviditetsorlov, kan de fire uger ikke tillægges perioden efter fødslen. Orloven kan benyttes efter følgende regler:

* Barselsorlov: 14 uger efter fødslen til moderen � i samme periode har faderen ret til 2 ugers fædreorlov.
* Forældreorlov: 32 uger til deling imellem forældrene.

I disse perioder har man ret til at modtage sygedagpenge, og i nogle overenskomster ret til fuld eller delvis løn.
Information på sider:

Babylegetj - Børnetøj - Trlegetj - Legetøj - Babyting - Netbutikker - Babytøj - Babylegetøj - Børnebøger - Du er her: Babyting - Babyting -